Co děláme

Zaručujeme individuální přístup a vysoký stupeň flexibility při vytváření obchodní spolupráce i silné technické zázemí.

Skupina MPI poskytuje následující služby:

  • široký rozsah činností spojených s vývozem a dovozem zboží a služeb
  • implementace produktů a know-how pozemních sil, policie a dalších donucovacích orgánů podle platných vojenských standardů
  • logistická podpora dodávky nebezpečného zboží, výbušnin a vojenských výrobků
  • podpora průmyslových subjektů v oblasti dodávek zvláštních výrobků
  • školení a plná podpora leteckých a pozemních specialistů
  • právní poradenství týkající se speciálních a vojenských výrobků
  • poskytování studií proveditelnosti a přípravy různých výrobních projektů